Energivenlige og tætte huse

Med virkning fra 1. januar 2006 blev der indført skærpede regler for nybyggeri. Energimæssigt skal bygninger overholde nye mindstekrav og bygningers energimæssige ydeevne skal beregnes. Når der ansøges om byggetilladelse er det et krav at der foreligger en såkaldt energirammeberegning, der beregner et forventet energiforbrug.

Vi udføres såvel energirammeberegninger på nye huse og varmetabsberegninger ved tilbygninger. Beregninger skal medsendes til byggemyndighederne ved ansøgning om byggetilladelse, når der ansøges om byggetilladelse.

Kontrol / trykprøvning af nybyggeri med en "Bloweroor" test - det er også noget vi udfører. Ved utætheder følger vi op med bygnings termografering af husets klimaskærm i nødvendigt omfang og tager billeder / laver rapport.

Se mere på www.termografi-blowerdoor.dk

Klimaskærmens lufttæthed i praksis..

Klimaskærmens lufttæthed kan kontrolleres ved at lave en såkaldt "Blowerdoor" test, hvor man laver undertryk i huset og måler, om der sker indsivning af luft til bygningen -altså om bygningen er mere utæt end tilladeligt.

Mange kommuner forlanger, der udarbejdes en trykprøvning af det færdige hus, før der gives en ibrugtagningstilladelse.

DERFOR er klimaskærmens lufttæthed meget vigtig, da det kan koste dyrt, hvis der skal udbedres mangler efterfølgende.

I projekteringen tager vi højde for og søger løsninger, der er mulige i praksis og laver alt efter behov anvisninger for arbejders udførelse.

I sidste ende kræver det stor grad af omtanke og omhyggelighed fra især håndværkerne, der udfører det praktiske arbejde.