Stuehuse på landet...

I tilknytning til landbrug projekteres også stuehuse til landbrugsbedrifter. Disse huse er typisk ret store arealmæssigt og i 1½-plan.

Da det er vigtigt at disse huse harmonerer med andre bygninger og fordi de skal fremtræde som hovedbygning fremstår de ofte meget herskabelige og stilmæssigt gennemført og rustikt opført.

Landbrugsbygninger...

Vi har mange års praktisk erfaring med tegnearbejde og projektering af landbrugsbyggeri, stålhaller og landbrugsbygninger bl.a. fra landbrugets bygningskontor.

Flere års samarbejde med Sjølund Staldservice v/ Erling Thomsen omkring naturligt ventilerede stalde og landbrugsbygninger.

Vi optegner stålhaller i stål/træ løsninger eller helt i stål - uisolerede eller isolerede bygninger med betonelement eller panelvægge. Skal det være rustikt kan vi kombinere stålbuer med udvendig skalmur som muret facadesten der passer til øvrige bygninger på grunden. Størrelse af byggeri tilpasses modulmål for at optimere materialeforbrug og lette arbejdet - også en fordel for selvbyggere.

Erhvervs- og industribyggeri

Erhvervsbyggeri - typisk produktionshaller med tilhørende mandskabsfaciliteter og/eller med kontorer. I relation til kontorer optimerer vi for den bedste og mest hensigtsmæssige udnyttelse af det til rådighedsværende areal.

Med 3D-visualisering laver vi også facade-fornyelser / opfriskning af facader før ombygning igangsættes.