Først til mølle...

Først til mølle princippet gælder i forbindelse med opgaveløsning af tegneprojekt uanset om du er håndværker eller privat.

Faste samarbejdspartnere har mulighed for at booke tegneservice. Private afgiver bindende accept på tegnearbejde og i den forbindelse ved de hvornår tegneopgaven vil blive udført og afleveret.

I perioder er der meget travlt, og det er nødvendigt at planlægge opgaverne i den rækkefølge de indkommer til tegnestuen og der indgås skriftlige aftaler på.

Ordresituationen p.t. er følgende:

Opstart af dit tegneprojekt vil afhænge af projektets størrelse og kompleksitet.

Ring og forhør - men normalt skal påregnes 2-3 uger fra ordremodtagelse til forventet opstart.

Hvis du har et projekt hvor byggeriet først skal opstartes i løbet af året - kan du godt booke dette til udførelse denne vinter / forår. Indhent et tilbud nu og få en fornuftig pris på tegnearbejdet hvis dette kan udføres som udfyldningsarbejde for os.

Inden samarbejdets opstart eller når et projekt påbegyndes, laves skriftlig aftale om projektets indhold / omfang, standard, detaljeringsgrad m.v.