Lavenergihus som fokusområde

At bygge et lavenergihus forudsætter mange ting og værktøjer.

Mange tror ,at et lavenergihus skal være kedeligt - det behøver det ikke at være, hvis man løbende følger op på sine valg.

Første forudsætning er husets design, der helst skal være så kompakt som muligt uden unødig stor klimaskærm. Valg af rette konstruktion og materialevalg - herunder vinduer. Altså energirigtig projektering er en god start og i sidste ende en forudsætning.

Løbende energikontrol beregninger herunder U-værdi / energiramme for at sikre rette mix af diverse herunder isoleringstykkelser.

Et energibesparende hus skal være lufttæt - det er en forudsætning for, at der ikke sker unødigt varmetab fra huset.

Derfor integreres der i huset maksimal genanvendelse af spildvarme, så teknikken og rette sammensætning er også en vigtig forudsætning.

Når huset skal bygges, skal håndværkene udføre et ordentligt arbejde. En vigtig forudsætning er, at der forefindes tegninger i en detaljeringsgrad så god, at der kan bygges efter dem. Løsninger i relation til bygningens tæthed skal være anvist.

Under byggeriet og når det er færdigt, er det vigtigt, at husets kvalitet og funktion lever op til det ønskede og det i projektet forudsatte. Dette sikres ved kontrol på pladsen og en slutkontrol med en trykprøvning af husets klimaskærm.

 

 

Fremtidens husbyggeri...

På sigt er lavenergihuse sund fornuft. Måske dyrere at opføre - men på sigt opnås besparelser i budgettet, da opvarmningsudgifter og energiafgifter (ekstra skat) reduceres.

Lavenegihuse klasse 2 bruger ca. 25% mindre energi end et hus bygget efter efter gældende regler. Et klasse 1 hus bruger ca. 50% mindre energi.

Det forventes, at i 2010 vil lavenergihus kl. 2 være ny standard, når reglerne strammes op igen.

Tegnepartner® tilbyder at være sparingspartner / tovholder ved dit næste byggeprojekt. At bygge et lavenergihus kræver tæt samarbejde bygherre, rådgiver og håndværker imellem.

Rette valg og sammensætning af komponenter til opvarmning og varmt brugsvand tilpasses det enkelte husdesign og familiens ønsker og behov.